ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.114-03 สายนาเขลียง หมู่ที่ 2,6 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :

 อบต.นาเขลียง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นศ.ถ.114-03  สายนาเขลียง  หมู่ที่ 2,6  ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 182 คน